Logeerhuis de Instuif

Alle kinderen worden sterren als wij ze kunnen laten  stralen 

Onze visie:

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen die bij ons komen actief op ontdekking gaan in de natuur.  

In een maatschappij vol met prikkels zijn er weinig momenten dat kinderen hun hoofd echt leeg kunnen maken.

Onze ervaring leert ons dat kinderen die veel activiteiten buiten in de natuur aangeboden krijgen, zich beter kunnen ontspannen

Daarnaast zijn er in de natuur geen beeldschermen en komen de kinderen meer in verbinding met elkaar. 

Doordat de kinderen meer in verbinding met elkaar komen te staan ontstaan er mooie vriendschappen. Dit is voor onze doelgroep van groot belang.


Wij kijken naar de mogelijkheden van een kind en niet naar hun beperkingen.

E-mailen
Bellen